FAKTURAFRÅGOR

 1. Hur ofta får jag min faktura?
  Alla våra elkunders faktureras månadsvis. Om du ändå är osäker på hur ofta just du får fakturor, hör av dig till oss på kundservice på telefon 0490-28500 eller via e-post kundcenter@wattawatt.net, så hjälper vi dig.
 2. Varför får jag två elfakturor?
  Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag (exempelvis Wattawatt). Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern, får du oftast bara en faktura. Annars får du två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.
 3. Vad består nätavgiften av?
  Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Ofta betalar du en avgift för abonnemang och en avgift för elöverföring per förbrukad kilowattimme (kWh). Hur mycket du betalar för abonnemanget beror bland annat på säkringens storlek, som är ett mått på hur mycket el du maximalt kan använda vid ett tillfälle. Du kan fråga en elinstallatör eller ditt elnätsföretag om du har rätt storlek på säkring. Bor du i lägenhet kan du vanligtvis inte ändra säkringens storlek. Du kan inte välja elnätsföretag, och därmed inte påverka kostnaderna på så vis.
 4. Vilka fler avgifter tillkommer på min elfaktura?
  Utöver dina elnäts- och elhandelskostnader tillkommer energiskatt, avgift för elcertifikat (för att gynna utbyggnad av el från miljövänliga energikällor), andra avgifter till myndigheter (för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap) samt moms. Energiskatten skiljer sig inom Sverige, medan avgiften för elcertifikat varierar mellan elhandelsföretagen. Momsen och andra myndighetsavgifter är desamma i hela landet.